Teemat – Ilmastonmuutos//

ILMASTON-

MUUTOS//

Ilmastonmuutos on totta.

 

Se ei aiheuta kaaosta Suomessa sään muuttumisen vuoksi. Ilmastonmuutos iskee ensin Suomeen talouden kautta.

 

Maailman maat ovat nykyään niin riippuvaisia toisistaan, että ongelmat muualla heijastuvat myös Suomeen. Yllättävä kuivuus Afrikassa voi ajaa koko Suomen talouden kriisiin.

 

Hyvinvointi perustuu ihmisen luomaan luottamus- ja vuorovaikutusjärjestelmään. Globaali markkinatalous perustuu lopulta vain sopimuksiin, joista luotamme toisen osapuolen pitävän kiinni.

 

Mikäli järjestelmän sisäinen luottamus – siis maiden, yritysten ja myös yksilöiden luottamus toisiaan kohtaan – heikkenee, johtaa se yli ajan talouden kriisiin: nopeasti kasvavaan työttömyyteen ja monien ihmisten elintason laskuun.

 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on toimittava nyt. Suomi on  tiukasti sidoksissa Eurooppaan ja sitä kautta koko maailmaan.