Teemat – Työ//

TYÖ//

Työmarkkinoista ollaan siirtymässä arvonluontiverkostoihin. Tämän päivän yrittäjä ei ole sikaria poltteleva monopoli-ukon  näköinen tehtaanomistaja vaan työntekijöiden kanssa lähes valtatasapainossa, yhdessä asiakkaita palveleva toimiva.

Työllisyysasteen nostaminen on talouspolitiikan päätavoite. Rahat loppuvat valtiolta, mikäli työllisyyttä ei saada ylös. Työmarkkinoiden paikallinen sopiminen on avain parempaan työllisyyteen. Työehtosopimusten yleissitovuudesta on päästävä eroon.

 

Työmarkkinoiden rakenneuudistukset ovat täysin tekemättä, vaikka uusi taantuma on mahdollisesti ovella.

 

AY-liike ajaa kokopäiväisessä työssä olevien jäsentensä etua, eikä ole kiinnostunut itsensätyöllistäjistä tai keikkatyötä tekevistä.

Vaarana on, ettei työmarkkinoita uudisteta ja Suomi jatkaa vääjäämätöntä matkaa Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Siksi uudistuksissa on varmistuttava, että työn tekeminen kannattaa aina.