Teemat – Verotus//

VEROTUS//

Kokonaisveroaste Suomessa on Euroopan korkeimpia. Vain Ranska, Tanska, Belgia ja Ruotsi ovat kovempia verottajia Erityisesti työn verotusta pitää laskea koska Suomen kokonaisveroaste on jo nyt maailman korkeimpia.

 

Matalampi ansiotuloverotus lisää toimeliaisuutta, luo lisää työtä ja kohottaa Suomen suhteellista kilpailukykyä.

 

Verotuksen on syytä kannustaa investointeihin, työhön sekä työllistämiseen.

 

Sen vuoksi verojen painotus jatkossa on kohdistuttava ympäristö- ja haittaveroihin sekä kulutuksen – ei kuitenkaan palveluiden – verottamiseen. Palveluiden rooli

Selvästi suurin ammattiryhmä Euroopassa (EU-28) oli vuonna 2016 palvelu- ja myyntityöntekijät, joiden osuus työvoimasta oli 9,5 prosenttia ja määrä 21,4 miljoonaa. Tämä ammattiryhmä on suurempi kuin kahdeksan pienintä ammattiryhmää yhteensä. Näihin kuuluvat muun muassa kaikki maatalouden työntekijät, elintarvikealan työntekijät ja sotilaat.


Palveluiden kuluttamiseen käytetyt eurot jäävät Suomeen ja tuottavat työllisyyttä täällä. Kokonaisveroasteen laskeminen tukee palvelutyötä kuten rakentamista ja kotien kunnostamista.