Teemat – Ydinvoima//

YDINVOIMA//

Ydinvoima on nettoenergian tuotannoltaan tehokkain ratkaisu.

 

Kivihiilen polttaminen pitää lopettaa pian. Helsingin kaukolämmöstä 61% tuotettiin kivihiiltä polttamalla vuonna 2017! 

 

Samaan aikaan kukaan ei halua asua kylmässä asunnossa. Mitä tilalle? Ydinvoima on ainoa laajasti saatavilla oleva päästötön vaihtoehto.

 

Ydinvoiman demonisointi pitää lopettaa ja sääntelyä mm. VTT:n tutkimien, kaukolämmön tuotantoon soveltuvien SMR-pienreaktorien osalta helpottaa.

 

Small Modular Reactor, SMR eli modulaarinen pienreaktori on pieni, sähköteholtaan alle 300-megawattinen modulaarinen ydinreaktori. Modulaarinen tarkoittaa moduuleista rakennettavaa. Moduulit valmistetaan tehtaissa sarjatuotantona ja kuljetetaan työmaalle, jossa ne kootaan yhteen valmiiksi pieneksi voimalaksi. Iso voimala voidaan rakentaa asentamalla useita moduuleita yhteen laitokseen.

Näiden, jo tuotannossa olevien, pienreaktorien säätelyn helpottaminen on eduskunnan toimivaltaan kuuluva kysymys.