Teemat – Yrittäminen//

YRITTÄMINEN//

Yksikään yritys ei menesty irtisanomalla työntekijöitä. Olen ollut yrittäjänä 15 vuotta ja tiedän asian.

 

Työvoiman liikkuvuus parantaa kaikkien tilannetta pitkällä aikavälillä:

 

Tutkimusnäyttö on runsaasti siitä, että matalampi irtisanomisen kynnys johtaa korkeampaan tuottavuuteen.

 

Ihmiset liikkuvat, joka osaltaan nostaa palkkoja. Tuottavuus kohenee, kun ihmiset hakeutuvat itselleen paremmin sopiviin työtehtäviin.

 

Ja konkreettisesti alempi irtisanomissuoja on kova kannustin hyvään työsuoritukseen.

 

On olemassa näyttöä siitä, että irtisanomisten helpottaminen parantaa myös työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten asemaa. Kun liikkuvuus ja vaihtuvuus lisääntyvät, myös työttömien mahdollisuudet työllistymiseen paranevat.

 

Aina on olemassa myös yrityksiä, jotka väärinkäyttävät helpotettua irtisanomista. Tämä ei saa olla syy hidastaa koko maan taloutta.