Tekijänoikeudet, EU ja Axel Oxenstierna

Tekijänoikeudet, EU ja Axel Oxenstierna

👨‍⚖️ Mahdoton tulee mahdolliseksi, jos se on laki. 📃

Euroopan parlamentti käsittelee tänään tekijänoikeuksia.

Artikloissa 11 ja 13 pyritään tekemään mahdottomasta mahdollista lainsäädännön avulla.

Esimerkki. Kuvitellaan, että olen ottanut tämän kuvan Tehtaankadulta filmikameralla, kehittänyt vedoksen ja laittanut laatikkoon. Kukaan ei lisäkseni ole nähnyt sitä. Kuva nauttii tekijänoikeuksia.

Tulet käymään mun luona ja jutellaan kuvista. Näytän kuvan sulle ja otat siitä kuvan puhelimella ja laitat Facebookiin.

Uuden artiklan myötä ”Mark Zuckerbergin” pitäisi tietää laatikossa olevan kuvan tekijänoikeuksien kuuluvan minulle, vaikka kuvaa ei ole missään ollut aiemmin.
Erikoista, eikö totta?

Olisiko aika, että meillä on päättäjinä ihmisiä, jotka ymmärtävät teknologiaa? Vaalit 14.4. – äänestä tulevaisuuden puolesta.

Aura Salla kirjoittaa asiasta hyvin:

”Direktiivin yksi suurimmista haasteista on, että se käytännössä pakottaa digitaaliset alustat ottamaan käyttöön automaattisia filttereitä, jotka ihannetilanteessa suodattaisivat automaattisesti tekijänoikeuksia rikkovan sisällön pois alustalta. Tosielämässä tämä on liki mahdotonta. Rajanveto vapaasti tai lisenssien varassa jaettuun sisältöön, jota kommentaattorit, parodiatilit ja luovien alojen ammattilaiset tuottavat, on monitulkintaista ja haastavaa jopa alaan erikoistuneelle juristille. Filtterien kirjo tuleekin todennäköisesti olemaan vähintään yhtä sekava kuin esitys itsessään.”

Esityksen mukaan sisällön tuottaja voi vaatia alustalta hyväksyntää sisällölleen, mikä tuskin on nopea prosessi, jolloin esimerkiksi moni ajankohtainen podcast jää näin ikuisesti julkaisematta. Pienten yritysten määritelmä ja ajatus siitä, että kaikilla toimijoilla olisi samanlaiset mahdollisuudet lisenssisopimusten neuvotteluun, ontuvat niin ikään esityksessä pahemman kerran. Pienten ja nousevien yritysten onkin varauduttava alusta asti sisällön suodattamiseen, joka iskee nopeasti niiden investointikukkaroon. Kasvuyritysten puolustaminen näyttää unionissa jäävän jälleen ainoastaan juhlapuheiden tasolle.

Tällä uudistuksella ei tuoteta lisäeuroja tekijöille, vaan rajoitetaan internetin käyttäjien toimintavapautta ja sisältöjä.

Voittajia tulevat olemaan alan suuret toimijat, joiden lakimiesarmeijat käyvät jo nyt läpi mahdollisia porsaanreikiä.”

Tulee etsimättä mieleen Axel Oxenstiernan sanat: “Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.”

Antti Merilehto
Antti Merilehto