Tukijat//

Antin tukijat//

Nelli Såger

Antti on loistava yksinkertaistamaan vaikeita asioita. Hän kykenee rakentavaan dialogiin ja osaa luoda turvallisen ympäristön esittää kysymyksiä.
Tulevaisuuden päätöksenteko vaatii inhimillistä teknologian osaaajaa. Antti on sellainen.
Nelli Såger, DI, hyvinvointialan kasvuyrittäjä ja startupaktivisti.

Jarno Limnéll

Teknologian kehitys on valtavan nopeaa ja se vaikuttaa jokaiseen suomalaiseen. Siksi meillä on oltava päätöksentekijöinä teknologian osaajia. Antti ymmärtää kyberturvallisuuden merkityksen ja osaa puhua siitä ymmärrettävästi. Toivon, että Antti on mukana tekemässä tärkeitä päätöksiä.

– Jarno Limnéll, toimitusjohtaja,  Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori

Antero Vartia

Tulevaisuuden yhteiskuntaa on vaikea rakentaa, jos ei ole hyvää ymmärrystä kaikista niistä asioista, jotka siihen vaikuttavat. Tekoäly on muutoksen keskiössä ja Antti sen asiantuntija. Antin osaaminen olisi ensiarvoisen tärkeää koko eduskunnalle. Lisäksi Antti on läheinen ja tärkeä ystävä, jota on ilo kannustaa politiikan polulle.

– Antero Vartia, kansanedustaja

Saku Tuominen

Tulevaisuus, innostus, luovuus, yrittäjyys, koulutus, luonto, lämpö – kaikki asioita, jotka ovat  tärkeitä minulle. Ja Antille.

– Saku Tuominen, tietokirjailija, luova johtaja

Aija Bärlund

Eduskuntaan tarvitaan osaaja varmistamaan, että digitalisaatio, tekoäly ja kyberturvallisuus huomioidaan yhteiskunnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Antti ajattelee koko kansakunnan etua ja osaa puhua asioita niin, että kaikki ymmärtävät. Minä luotan Anttiin.

– Aija Bärlund, yrittäjä, johtamisen ja liiketoiminnan kehittäjä

Harri Gustafsberg

Politiikka tarvitsee uusia tekijöitä ja asiantuntijoita, joilla on kykyä ja tahtoa työskennellä yhteisen edun puolesta. Antilla on.

– Harri Gustafsberg, filosofian tohtori, ex-Karhu-ryhmän operatiivinen johtaja