Vaaliohjelma teknologiaa pullollaan

Vaaliohjelma teknologiaa pullollaan

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma julkistettiin tänään.

Poimin tähän muutamia avainkohtia, joihin omalla osaamisella on annettavaa tulevassa eduskunnassa:

Suomalaisille on tarjottava keinot ja edellytykset toimia joustavasti ja sopeutua työelämän muutoksiin ja teknologian nopeaan kehitykseen. Se perustuu vahvaan yleissivistykseen, varhain opittaviin perus- ja sosiaalisiin taitoihin sekä kykyyn omaksua jatkuvasti uusia taitoja ja päivittää olemassa olevia.

15. Lisätään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisen uuden teknologian liiketoiminnan sijoittautumispaikkana esimerkiksi vauhdittamalla Suomen julkishallinnon digitalisoitumista.

52. Otetaan käyttöön uuteen teknologiaan perustuvia menetelmiä, joilla lisätään senioreiden asumisen ja elinympäristön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sujuvuutta.

89. Pidetään Suomi mukana ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä sekä nousevien teknologioiden tarvitsemien raaka-aineiden ja niiden jalostuksen arvoketjuissa.

Koen olevani oikeassa puolueessa.

Vastuullinen, realiteetit hyväksyvä talouspolitiikka mahdollistaa hyvinvointivaltion jatkossakin. Työtä, yrittämistä, teknologian hyödyntämistä ja näiden avulla merkityksellisiä tekoja ilmaston eteen.

Kun ihmisellä on työtä, työtä jota tehdään fiksummin teknologian avulla, silloin meillä on toimiva yhteiskunta.

Toimiva yhteiskunta ja ihmiset, jotka eivät joudu huolehtimaan perustarpeista: jano, nälkä, kylmä, jne., pystyvät huolehtimaan ilmastosta.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on myös käytettävä teknologiaa. Ydinvoima on ainoa päästötön energiaratkaisu, jolla Suomi on hillineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Antti Merilehto
Antti Merilehto